ППОВ

FIDIC инжењер по FIDIC Yellow Book за изградњу ППОВ у оквиру ТЕНТ А Инвеститор

 

Детаљан опис пројекта

ЕПС (Јавно предузеће Електропривреда Србије) је у обавези да усклади рад термоелектрана са одредбама релевантних домаћих и ЕУ закона до краја 2015. године, у смислу штетних емисија материја у воде. Један од услова за добијање интегрисане дозволе за даљи рад термоелектрана и обављање активности после 2015. године, је усклађивање емисије и увођење најбољих доступних техника за смањење емисије воде. Сектор за ИПА 2013 предвиђа изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у фабрици Никола Тесла.

 

Електрана (Јединица А, 1,502 MW нето излазна снага) налази се на десној обали реке Саве, око 40 километара од Београда, непосредно поред Обреновца (око 30.000 становника). У складу са горе наведеним, постројења за пречишћавање воде отпада треба изградити до нивоа који мора да буде у складу са прописима ЕУ. Задатак је да се ЕПС-у обезбеди неопходна помоћ у координацији, надзору и вођењу пројеката и уговора Кључ-у-руке за изградњу под FIDIC правилима: пројектовање, изградњу, пробни рад и пуштање у рад ППОВ на Никола Тесла А.

Инвеститор:

ЕПС, финансирано од стране ЕУ Делегације

Вредност изградње: 9.484.000,00 еура

 

Врста извршених радова

 

 • Ревизија на изради Главног пројекта на основу већ припремљених функционалних спецификација
 • Помагање Инвеститору (ЕПС) у припреми планова реализације и временског распореда за изградњу
 • Обилазак градилишта и разјашњења за време тендерисања кључ у руке
 • Помагање у процесу тендера за бирање извођача
 • Преглед цртежа и докумената извођача
 • Надзор уговора о набавци радова
 • Надзор и мониторинг градилишта – изградња, пуштање у рад, тестирање перформанси
 • Помагање у ревизији Временског плана активности
 • Ревизија осигурања квалитета извођача за пројектовање и набавку опреме
 • Саветовање Европске Делегације и ЕПС-а о пројекту и управљању градилиштем
 • Саветовање Европске Делегације и ЕПС-а о напретку и верификацији
 • Успостављање QA/QC процедура кроз сведочење и сертификацију пријема градилишта

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија