Водоводни систем

Повећање ефикасности и смањење губитака воде у

водоводном систему Пожаревац

 

Детаљан опис пројекта

Процењује се да данас ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ снабдева око 45,000 становника, већи део индустрије на територији града и све градске институције. Извориште пожаревачког водовода су бунари у приобаљу Велике Мораве (извориште Кључ). Захваћена вода се након хлорисања без додатног третмана бунарским пумпама директно потискује у дистрибутивни систем Пожаревца.

 

Дистрибутивни систем пожаревачког водовода због конфигурације терена подељен је у три висинске зоне.

Општи циљ пројеката је повећање ефикасности и смањење губитака воде у водоводном систему Пожаревац применом ЕХТИНГ-ове ИВИС методологије.

Инвеститор:

Град Пожаревац

Вредност пројекта: 430.000,00 еура

 

Врста извршених радова

 

 • Испорука опреме - успостављање сталних мерних места на систему са
 • даљинским преносом података
 • Испорука програмских пакета и обука:
  Потрошња воде и рачуни за воду
  InfoWorks WS
  ProGis
  SCADA
 • Успостављање поуздане и лако доступне базе података о целом водоводном
 • систему израда GIS
 • Израда математичког модела коришћењем модела InfoWorks WS
 • Оспособљавање крајњег корисника да самостално спроводи програм контроле
 • губитака воде

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија