Водоводни систем

Консултантске услуге на имплементацији KfW Програма

I и II: Водоснабдевање у општинама средње величине у

Србији

 

Детаљан опис пројекта

У системима за водоснабдевање у општинама средње величине у Србији су се у последњих 15-20 година појавила уска грла као последица неадекватног одржавања. Губици воде, проузроковани велики расипањем код свих категорија потрошача, се крећу између 30 и 50%. Као последица врло ниских цена пијаће воде и канализације и врло ниске стопе наплате (само 50-80% укупно фактурисане воде се стварно наплати), водоводи нису били у могућности да спроведу неопходна редовна одржавања као и мере за модернизацију предузећа. Они су у великој мери зависни од државних и општинских субвенција. У протеклом периоду цене су повећане неколико пута, али и даље не могу да покрију све трошкове.

 

У скоро свим општинама отпадне воде се одводе преко канализације, али се после тога без пречишћавања испуштају у реке или канале.

Циљ овог Програма јесте да допринесе побољшању услова живота становништва у општинама средње величине у Србији. Циљ Програма је осигурање поузданог и хигијенски исправног водоснабдевања по цени која покрива трошкове и која је социјално прихватљива, као и побољшање економичности и управљачких способности предузећа.

 

Инвеститор:

SETEC (Немачка) у оквиру KfW програма

Вредност пројекта: 348.000,00 еура

Врста извршених радова

 

  • Пројектовање водоводне инраструктуре у Смедереву: 4 бунара, 18 километара мреже
  • Пројектовање водоводне инраструктуре у Краљеву: 25 километара мреже, резервоар,
  • SCADA систем за управљање регулационим мерним местима
  • Пројектовање водоводне инраструктуре у Врању: 14 километара мреже
  • Пројектовање водоводне инраструктуре у Трстенику: 14 километара мреже

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија