Канализациони систем

Консултантске услуге на имплементацији KfW Програма III: Канализациони системи у општинама средње величине у Србији

 

Детаљан опис пројекта

Општи циљ Програма је да допринесе:
а) напредак у реформи локалне самоуправе као део процеса децентрализације; б) подршку локалне политике развоја у складу са стратегијом претприступне чланице ЕУ и неуравнотеженог територијалног развоја јачањем капацитета за имплементацију на локалном нивоу; в) ефикасније планирање, побољшање услуга, управљање имовином локалне самоуправе и побољшања животне средине (заштита водних ресурса); г) побољшање животних услова становништва у одабраним општинама.

 

Циљ програма је да се обезбеди безбедно одлагање и третман отпадних вода по друштвено прихватљивим тарифама у одабраним општинама; подржи спровођење пројеката заштите животне средине, побољшање пружања услуга грађанима и усклађеност са ЕУ у области заштите животне средине; јачање општинских капацитета за планирање капиталних инвестиција, формулисање и управљање пројектима и рад и одржавање инсталација.

Инвеститор:

GAUFF (Немачка) у оквиру KfW програма

Вредност пројекта:

182.000,00 еура

 

Врста извршених радова

 

  • Пројектовање канализационе инраструктуре у Врању: 48 километара мреже
  • Пројектовање канализационе инраструктуре у Крушевцу: 20 километара мреже

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија