Наводњавање

Главни пројекат рехабилитације и модернизације хидромелиорационог система Чачак

 

Детаљан опис пројекта

Као један од првих система за наводњавање у централној Србији, у периоду од 1957.-60. г. изграђена је брана ‘’Парменац’’ на Западној Морави са водозахватом за наводњавање хидромелиорационог система ‘’Чачак’’ заснованог на око 4625 ха, на левој обали Западне Мораве, у чачанском пољу. Тридесет година касније (око 1987.г.) систем Чачак је радио на свега 400 ха.

 

ХМС ‘’Чачак’’ састоји се од бране ‘’Парменац’’ на Западној Морави, захватне грађевине у левом боку бране ‘’Парменац’’, главног канала дужине 25 км, капацитета (по пројекту) 5,0 m3/s и разводне мреже дужине 360 км.

 

Инвеститор:

ЈВП Србијаводе

Вредност пројекта: 99.000,00 еура

 

Врста извршених радова

 

  • Истражни радови: снимање акумулације ‘’Парменац’’; снимање захватног објекта за наводњавање на брани ‘’Парменац’’; снимање главног канала и критичних тачака; истраживање, локално откривање и провера разводне цевне мреже
  • Анализе и прорачуни: извориште воде за наводњавање – хидрологија Западне Мораве; могућност захватања и изравњавања вода у акумулацији ‘’Парменац’’; климатско- метеоролошки параметри; пољопривредна производња на простору система ‘’Чачак’’; процена потребних количина воде за наводњавање
  • Решење рехабилитације главног канала и рехабилитације разводне мреже (цевне и каналске око 350 км); утврђивање стања, провера функције, модернизација у циљу заснивања нових техника наводњавања, оспособљавање прикључака корисника на мрежу

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија