Канализациони систем

Генерално решење Београдског канализационог система до 2021

 

Детаљан опис пројекта

Генерално решење БКС до 2021 ради се у оквиру имплементације Генералног урбанистичког плана (ГУП-а) Београда. За потребе планирања и развоја канализационог система Београда, оцену и рангирање концепцијских решења и саму разраду планова Генералног решења предвиђена је израда математичког симулационог модела канализационог система.

 

Модел ће се развијати тако да у перспективи може да послужи за оперативно управљање. I фаза ове студије представља израду дигиталних карата и математичког модела који је урађен коришћењем програмског пакета Info Works CS.

Инвеститор:

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Конзорцијум: Geo Gis Consulting (Београд)

Вредност пројекта: 210.000,00 еура

 

Врста извршених радова

 

  • Категоризација и стандардизација података и информација
  • Израда прототипа активне дигиталне карте
  • Израда дигиталне карте канализационог система Београда:
    Топографске подлоге и општи подаци
    Хидрометеоролошки подаци
    Подаци о објектима канализације
  • Израда математичког модела

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија