Луке и пристаништа

Генерални пројекат и Претходна студија оправданости новог механизованог теретног пристаништа Београд

 

Детаљан опис пројекта

Генерални план Београда до 2021. године и Генерални план и Студија изводљивости за унутрашњи водни транспорт у Србији (за временски период до 2025. године), предвиђају изградњу новог међународног механизованог теретног пристаништа са контејнерским терминалом у Београду. Генерални пројекат обухвата: податке о макролокацији и општој диспозицији објекта; разраду техничко-технолошке концепције и инфраструктуре; варијанте просторних и техничких решења са становишта уклапања у простор,

 

анализу функционалности и рационалности решења, процену утицаја на животну средину и програм истражних радова за израду Идејног пројекта.

Пројектовано је пристаниште по принципу “Land Lord” модела, односно учешћа јавног и приватног сектора. Укупна инвестициона вредност пристаништа је 326 милиона ЕУР-а од чега је учешће јавног сектора око 224 милиона ЕУР-а.

Инвеститор:

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Конзорцијум: TINA (Беч, Аустрија)

Вредност пројекта: 930.000,00 еура

 

Врста извршених радова

 

  • Транспортна студија
  • Предлог за избор локације пристаништа и контејнерског терминала
  • Инжењерскогеолошка и геомеханичка студија
  • Анализа климатских, хидролошко-хидрауличких и морфолошко-псамолошких карактеристика
  • Генерални пројекат
  • Претходна студија оправданости
  • Претходна анализа утицаја на животну средину

Copyright © Ehting Company 2018. Сва права задржана.  Веле Нигринове 16/1, 11000 Београд, Србија