EHTING je u toku 26 godine rada razvio i uspešno primenjuje „Metodologiju smanjenja gubitka vode i povećanje efikasnosti  u vodovodnim sistemima“.

Početkom 90-tih, EHTING je od tadašnjeg „Poslovnog udruženja vodovoda i kanalizacije Jugoslavije“ dobio ZNAK PREPORUKE KVALITETA za pomenutu Metodologiju.

 • Sanitarnog inženjerstva,
 • Vodovodnih i kanalizacionih sistema,
 • Tretmana vode za piće, otpadnih voda
  i tretmana otpada,
 • Zaštite životne sredine i ekologije,
 • Zaštite od poplava i uređenja vodotoka
 • Eksploatacije podzemnih i površinskih voda,
 • Regulacije reka, Luka, pristaništa i marina,
 • Meliorativnih sistema, odnosno odvodnjavanja i navodnjavanja zemljišta,
 • Vodoprivredih sistema i uređenje slivova,
 • Infrastrukturnih objekta i sistema
 • Informacionih sistema u vodoprivredi
 • Putne privrede - regionalnih i magistralnih puteva

26

               godina
iskustva u oblastima:

USKORO!

Preduzeće EHTING
ima Nacionalne i internacionalne licence.

EKOLOŠKI INŽENJERING I KONSALTING U HIDROTEHNICI